Examens krijgen een aparte plaats in onze school. Het is belangrijk dat alle leerlingen leren om bij examens sterke prestaties te leveren. Daarom organiseren we vanaf het eerste jaar secundair twee keer per jaar (december en juni) gedurende 4 opeenvolgende dagen een examenperiode. De resultaten van de examens ondersteunen we met de juiste begeleiding. Faalangstige leerlingen leren we om vertrouwen in zichzelf te hebben en om met druk om te gaan. We leren leerlingen hoe ze een namiddag studeren goed organiseren en hoe ze zichzelf kunnen uitdagen om de beste prestaties neer te zetten. Examens voorbereiden, afleggen en evalueren wordt zo een traject op maat, één van onze bouwstenen.