Wil je meer weten over onze school? We maken graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Geef vooraf een seintje op 02 669 20 12 of via directeur@tangramvilvoorde.be

Wil je overgaan tot inschrijven?

De stad Vilvoorde werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor alle scholen in Vilvoorde. Ouders moeten hun kind hier eerst aanmelden zodat ze een plaats kunnen krijgen in een school naar voorkeur, afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Aanmelden kan via deze website: www.naarschoolinvilvoorde.be.

Wie meldt aan?

Wanneer meld je aan?

Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel

Inschrijven zonder voorrang

Vrije inschrijvingen

U ontvangt in de daaropvolgende 2 weken een antwoord op uw aanvraag.