We weten dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren als ze keuzes kunnen maken.  Maar dit gebeurt niet automatisch.  We bieden kinderen een structuur aan waarin we hen gaandeweg aanleren om de regie in handen te nemen over hun eigen leer- en groeiproces. In het begin heeft de leerkracht de touwtjes strak in handen. Gaandeweg krijgen de leerlingen meer ruimte. Ze worden intensief begeleid en uitgedaagd om meer te bereiken dan ze ooit hebben durven dromen.