Bij Tangram kan je terecht van je kleuterjaren tot de eerste graad van het secundair. In september 2021 zijn we van start gegaan met enkele kleuterklassen, een eerste leerjaar en de eerste graad secundair. Elke jaar groeit onze school verder en komt er één leerjaar bij. In 2024-2025 verwelkomen we leerlingen in het vierde leerjaar! Het vijfde en zesde leerjaar volgen in de schooljaren nadien.