Greet Vermaelen – directeur

Verschillende jaren onderwijservaring als leerkracht van het derde leerjaar, aanvangsbegeleider en beleidsondersteuner / woont in Rumst

Ik vind mijn uitdaging in samen met leerkrachten, ouders en leerlingen van Tangram een school te maken waar elk kind zich thuis voelt en zelf mee kan bouwen aan zijn eigen toekomst. Vertrekken vanuit de talenten van kinderen zorgt voor een grote boost in hun ontwikkeling tot veerkrachtige jongeren. Het samenwerken en in dialoog treden met de ouders draagt bij tot dit ontwikkelingsproces.

Jitske Van den Broeck - coach unit 1

Voor het eerst als kleuteronderwijzer aan de slag / regio Mechelen

Bewegen, vitaliteit, ... da's helemaal mijn ding. Ik hou ervan om kinderen hun ruimtelijke grenzen te laten verkennen en te "verruimen". Na de klasdag vind je mij bijna elke avond in de sporthal waar ik kinderen turnles geef.

Shanah Andries – coach unit 1

Heel wat jaren onderwijservaring onder meer in een leeftijdsoverschrijdende klas / komt al fietsend uit Mechelen

Het samen leren en werken maakt de kinderen en ook mij enthousiast en leergierig. Ik hou ervan om vanuit een innovatieve blik kleuters tot kritische wereldburgers klaar te stomen. Samen met de kinderen naar buiten trekken, de wijde wereld in. Al onze zintuigen gebruiken en alles laten inwerken. Maar ook tijd maken om ergens stil bij te staan.

Katrien De Coninck – coach unit 1

Tiental jaar onderwijservaring in het Brusselse / fietsend uit regio Zemst

Ik ben verwonderd door de magie in kinderen hun ogen en hoop veel projecten mee te kunnen realiseren op maat van het jonge kind, waar fantasie en dromen uit mogen komen. Ik hou van een gezellig team waar een goeie babbel en een lach energie geven.

Giada Dewit – coach unit 1

Tangram als eerste onderwijsuitdaging / uit Vilvoorde / fietst

Ik beweeg graag en veel en laat de auto het liefst aan de kant staan. Ik geef danslessen aan kleuters en vind vitaliteit belangrijk. Als persoonlijke talenten ga ik voor een open vizier en doorzettingsvermogen. Ieder kind is anders en elke dag start ik graag met een frisse blik. Nieuwe ideeën en inspiratie vloeien voort uit het samenwerken in team.

Lien Vander Weyden – coach unit 2

15-tal jaren onderwijservaring in leeftijdsgemengde klassen in kleuter en lager / uit Vilvoorde

Ik ben bewust aan de slag gegaan met leeftijdsgemengde klassen en ben er trots op dat ik deze vernieuwing heb ingevoerd. Bovenop mijn ervaring in het kleuteronderwijs heb ik bijkomend net de opleiding lager onderwijs afgerond. Dit helpt mij nog beter om rekening te houden met de eigenheid en talenten van elk kind.

Joke Vanhuyse – coach unit 2

Ervaring als logopediste met aandacht voor taal- en leermoeilijkheden, zorgcoördinator en juf 3e leerjaar / uit het Mechelse

Kinderen de ruimte geven om zelf na te denken en opgelegde gedachtenpatronen achterwege te laten levert mooie verrassingen op. Dit verwondert mij iedere dag. Leerlingen leren veel van zichzelf en van elkaar en wij van hen.

Katrien Lemmens - coach unit 2

Een vijftal jaar ervaring in het onderwijs / treint naar Vilvoorde en fietst vervolgens naar Tangram

Waarom ik voor Tangram koos? Samenwerken is inspireren en geïnspireerd worden en laat dat net de meerwaarde zijn van het teamteaching-verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen sterker maken in zelfsturing hen op lange termijn veel oplevert. Zelf word ik vrolijk van grafische vormgeving, kringloopgelukjes en wandelen in de natuur!

Jens Heremans – coach unit 4

Een tiental jaar ervaring in het onderwijs (5e en 6e leerjaar en eerste graad secundair) / woont in het Leuvense

Ik speel basketbal op competitieniveau en fiets. Op ecologisch vlak ben ik begaan met het verminderen van de plastic afvalberg. Ik ben geïnteresseerd in technologie en integreer dit in mijn lessen, onder andere door gebruik te maken van virtual reality. Het continu stimuleren en motiveren van leerlingen zorgt voor geloof en vertrouwen in persoonlijke groei.

Raf Loncke – coach unit 4

Meerdere jaren actief in het secundair onderwijs / fietst uit Elewijt naar Vilvoorde

Tangram betekent voor mij samen onderzoeken, samen onze routes uitstippelen, samen vallen en samen weer opstaan, samen ons doel bereiken! Ik geloof in vernieuwing die van de leerlingen zelf komt. Zo leren we allemaal van elkaar. Het is belangrijk om de creatieve ideeën van de leerlingen te faciliteren en hier (hulp)middelen voor vinden is een boeiende (onder)zoektocht.

An-Sofie Vanstechelman – coach unit 4

Vijftal jaar onderwijservaring (secundair -1e, 2e en 3e graad) / uit regio Kampenhout

Ik ben een bezige bij: ik loop graag en dans veel. Bewegen maakt me gelukkig en geeft me veel energie. Uiteraard kom ik met de fiets naar Tangram. Mijn passie voor taal (woordkunst drama opleiding) zorgt ervoor dat ik heel creatief omga met het verwerken en overbrengen van leerstof. Toneel, gedichten, liedjes en taalspelletjes komen zeker in de taallessen aan bod.

Bieke Vanhellemont – leerkracht Kunst en Cultuur - unit 4

Geeft al een 20-tal jaar les in het secundair (artistieke vorming, cultuurwetenschappen en esthetica)

Nieuwe ideeën uit te proberen? Dat kan in Tangram! Het bereiken van een grote graad van zelfstandigheid vind ik belangrijk in het leerproces, ik ben trots op de verantwoordelijkheid die leerlingen in hun leren bereiken. Ik kijk met veel verwondering naar hun enthousiasme en leergierigheid.

Rebecca Dumeez - leerkracht Latijn - unit 4

Al een tiental jaar aan de slag in het secundair onderwijs (1e, 2e en 3e graad) / regio Kampenhout

Als leerkracht leer ik niet alleen dingen aan de leerlingen, maar leer ik zelf op mijn beurt ook van hen. Zij maken van mij de leerkracht die ik ben. Ze zorgen ervoor dat ik mezelf steeds wil verbeteren en vernieuwen. Een dode taal levend maken voor de leerlingen en Latijn mogen doceren, dat is mijn passie.

Sabah Taouil – leerkracht islam

7 jaar onderwijservaring / uit Vilvoorde / wandelt naar school

Ik verwonder mij er over hoe kinderen -elk op hun eigen manier- samen één doel kunnen bereiken. Samenwerken betekent voor mij: elkaar aanvullen, mekaar bijstaan en op elkaar kunnen rekenen. Ik ga graag in dialoog met mijn leerlingen en verweef dit in mijn lessen.

Hilde Nahon - leerkracht rooms-katholieke godsdienst

Komt met de trein uit Hasselt

Bij Tangram wil ik kinderen in hun levensbeschouwelijke groei begeleiden. Hoe ze omgaan met hun mogelijkheden maar ook met hun beperkingen. Samen met hen op weg gaan. Mijn creativiteit en luisterend oor helpen hierbij. De positieve, jonge en open sfeer bij Tangram werkt aanstekelijk!

Saartje Souffriau - zorgcoördinator

Ruime onderwijservaring als zorgcoördinator / woont in Mechelen

In Tangram stimuleren we kinderen om hun grenzen te verleggen. Als zorgcoördinator supporter ik graag vanop de zijlijn door het positieve te blijven benoemen, samen naar oplossingen te zoeken en indien nodig out of the box te denken. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met de coaches en de ouders. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we kinderen laten opgroeien tot gelukkige leerlingen met een gezonde portie zelfkennis en zelfvertrouwen.

Nick Peeters - leerkracht LO en ondersteuner

5 jaar onderwijservaring / geboren en getogen in Vilvoorde

Ik tank energie uit sporten en bewegen en wil mijn enthousiasme hierrond delen met de kinderen. De accommodatie van de school stimuleert kinderen om hun grenzen te verleggen. Ik geniet ervan wanneer kinderen buiten hun comfortzone durven te treden. Sporten op het dak van de school en vervolgens met de glijbaan naar beneden, dit wordt werkelijkheid in Tangram!

Marie-Line Vanstechelman - Ondersteuner

Combineert een BaNaBa-opleiding met de rol van ondersteuner in Tangram / woont in Leefdaal

Ik ben steeds op zoek naar manieren om kinderen nog beter te ondersteunen in hun traject op maat. Een heel bewuste keuze om een BaNaBa-opleiding te starten dus. In mijn rol als ondersteuner maak ik deel uit van unit 1 en unit 2. Het intense samenwerken zorgt ervoor dat we als team steeds beter op elkaar ingespeeld geraken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Evelien Dejonghe – administratief medewerker

Maakte recent de overstap vanuit de zorg naar het onderwijs / fietsend uit Eppegem

Als secretariaatsmedewerker ondersteun ik het Tangram-team op administratief en organisatorisch vlak. Een nieuw opgestarte school waar een positieve en innovatieve sfeer hangt werkt inspirerend en het is fijn om een 'praktisch' steentje te kunnen bijdragen aan de school, het team en het project.

Anja Vaeremans – kinderverzorgster

12 jaar in het onderwijs / woont in Vilvoorde en fietst erg graag

Kinderen die onverwacht een grote sprong vooruit maken blijven mij verwonderen! Ik ben dan ook trots op de geborgenheid en warmte die ik hen elke dag kan bieden. Samenwerken met mijn collega’s betekent op elkaar kunnen rekenen en elkaar vertrouwen. Dit zorgt voor een aangename omgeving die zich doorzet in de wisselwerking met de kinderen.

Sarita Kumar – toezichter voor- en naschoolse opvang

steun- en toeverlaat voor alle leeftijden

Ik leid het begin, het midden en het einde van de schooldag in goede banen. Zo leer ik niet alleen alle kinderen kennen maar bouw ik ook een bijzondere band op met de ouders en met het schoolteam.