Greet Vermaelen – directeur

36 jaar / 14 jaar onderwijservaring (leerkracht van het derde leerjaar, aanvangsbegeleider en beleidsondersteuner) / woont in Rumst

Ik sta te popelen om samen met leerkrachten, ouders en leerlingen van Tangram een school te maken waar elk kind zich thuis voelt en zelf mee kan bouwen aan zijn eigen toekomst. Vertrekken vanuit de talenten van kinderen zorgt voor een grote boost in hun ontwikkeling tot veerkrachtige jongeren. Het samenwerken en in dialoog treden met de ouders draagt bij tot dit ontwikkelingsproces. Ik spring met veel enthousiasme dit grote avontuur in!

Shanah Andries – unit 1

35 jaar / 15 jaar onderwijservaring (6 jaar in een leeftijdsoverschrijdende klas) / komt al fietsend uit Mechelen

Het samen leren en werken maakt de kinderen en ook mij enthousiast en leergierig. Ik kijk er naar uit om vanuit een nieuwe didactiek kleuters tot kritische wereldburgers klaar te stomen. Samen met de kinderen naar buiten trekken, de wijde wereld in. Al onze zintuigen gebruiken en alles laten inwerken. Maar ook tijd maken om ergens stil bij te staan.

Anne-Isabelle Cornet – unit 1

41 jaar / 6 jaar onderwijservaring (5 jaar teamteaching) / fietsende spring-in-het-veld uit Mechelen

Ik beperk mijn ecologische voetafdruk door zoveel mogelijk te fietsen, op vakantie neem ik de tent mee. Kleine initiatieven maken een groot verschil en zijn haalbaar voor het hele gezin. Ik wil bij Tangram meewerken aan innovatief en progressief onderwijs op maat. Deuren openen voor het jonge kind door uitdaging te bieden binnen en buiten de klas.

Giada Dewit – unit 1

24 jaar / kersvers in het onderwijs (5e leerjaar) / uit Vilvoorde / fietst

Ik beweeg graag en veel en laat de auto het liefst aan de kant staan. Ik geef danslessen aan kleuters en vind vitaliteit belangrijk. Als persoonlijke talenten ga ik voor een open vizier en doorzettingsvermogen. Ieder kind is anders en elke dag start ik graag met een frisse blik. Nieuwe ideeën en inspiratie vloeien voort uit het samenwerken in team.

Lien Vander Weyden – unit 2

38 jaar / 15 jaar kleuteronderwijservaring (leeftijdsgemengde klas) / uit Vilvoorde

Ik ben bewust aan de slag gegaan met leeftijdsgemengde klassen en ben er trots op dat ik deze vernieuwing heb ingevoerd. Bovenop mijn ervaring in het kleuteronderwijs heb ik bijkomend net de opleiding lager onderwijs afgerond. Dit helpt mij nog beter om rekening te houden met de eigenheid en talenten van elk kind.

Joke Vanhuyse – unit 2

34 jaar / ervaring als logopediste met aandacht voor taal- en leermoeilijkheden / zorgcoördinator en juf 3e leerjaar / uit het Mechelse

Kinderen de ruimte geven om zelf na te denken en opgelegde gedachtenpatronen achterwege te laten levert mooie verrassingen op. Dit verwondert mij iedere dag. Leerlingen leren veel van zichzelf en van elkaar en wij van hen. ps: ik ben erg ongeduldig om de nieuwe glijbaan uit te proberen!

Jens Heremans – unit 4

30 jaar / 8 jaar ervaring in het onderwijs (5e en 6e leerjaar en eerste graad secundair) / woont in het Leuvense

Ik speel basketbal op competitieniveau en fiets. Op ecologisch vlak ben ik begaan met het verminderen van de plastic afvalberg. Ik ben geïnteresseerd in technologie en integreer dit in mijn lessen, onder andere door gebruik te maken van virtual reality. Het continu stimuleren en motiveren van leerlingen zorgt voor geloof en vertrouwen in persoonlijke groei.

Raf Loncke – unit 4

27 jaar / 6 jaar actief in het secundair onderwijs / fietst uit Elewijt naar Vilvoorde

Tangram betekent voor mij samen onderzoeken, samen onze routes uitstippelen, samen vallen en samen weer opstaan, samen ons doel bereiken! Ik geloof in vernieuwing die van de leerlingen zelf komt. Zo leren we allemaal van elkaar. Het is belangrijk om de creatieve ideeën van de leerlingen te faciliteren en hier (hulp)middelen voor vinden is een boeiende (onder)zoektocht.

An-Sofie Vanstechelman – unit 4

25 jaar / 4 jaar onderwijservaring (secundair -1e, 2e en 3e graad) / uit het naburige Machelen

Ik ben een bezige bij: ik loop graag en dans veel. Bewegen maakt me gelukkig en geeft me veel energie. Uiteraard kom ik met de fiets naar Tangram. Mijn passie voor taal (woordkunst drama opleiding) zorgt ervoor dat ik heel creatief omga met het verwerken en overbrengen van leerstof. Toneel, gedichten, liedjes en taalspelletjes komen zeker in de taallessen aan bod.

Bieke Vanhellemont – unit 4

40 jaar / geeft al 17 jaar les in het secundair (artistieke vorming, cultuurwetenschappen en esthetica)

Ik kan niet wachten om bij Tangram aan de slag te gaan en om nieuwe ideeën uit te proberen. Het bereiken van een grote graad van zelfstandigheid vind ik belangrijk in het leerproces, ik ben trots op de verantwoordelijkheid die leerlingen in hun leren bereiken. Ik kijk met veel verwondering naar hun enthousiasme en leergierigheid.

Sabah Taouil – leerkracht islam

31 jaar / 5 jaar onderwijservaring / uit Vilvoorde / wandelt naar school

Ik verwonder mij er over hoe kinderen -elk op hun eigen manier- samen één doel kunnen bereiken. Samenwerken betekent voor mij: elkaar aanvullen, mekaar bijstaan en op elkaar kunnen rekenen. Ik ga graag in dialoog met mijn leerlingen en verweef dit in mijn lessen.

Karin Bollen - leerkracht rooms-katholieke godsdienst

60 jaar / 30 jaar ervaring! / uit Hoegaarden

Al wandelend en fietsend geniet ik samen met mijn kleinkinderen van de natuur. Bij Tangram wil ik kinderen in hun levensbeschouwelijke groei begeleiden. Hoe ze omgaan met hun mogelijkheden maar ook met hun beperkingen. Samen met hen op weg gaan. Mijn creativiteit en luisterend oor helpen hierbij. De positieve, jonge en open sfeer bij Tangram werkt aanstekelijk!

Lynn Moyson – leerkracht zedenleer

34 jaar / 5 jaar onderwijservaring / woont op een boogscheut van het Atomium (Meise)

Ik leg graag de nadruk op creativiteit en verbindende communicatie met aandacht voor zorg en welbevinden. Ik geloof in de ijzersterke bouwstenen van Tangram en help kinderen graag om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen op basis van hun talenten en hun persoonlijke belevingswereld. Dit samen met collega’s die dezelfde visie delen en aan hetzelfde zeel trekken!

Evelien Dejonghe – administratief medewerker

38 jaar / kersvers in het onderwijs / fietsend uit Eppegem

Als secretariaatsmedewerker ondersteun ik het Tangram-team een tiental uren per week. Een nieuw opgestarte school waar een positieve en innovatieve sfeer hangt werkt inspirerend en het is fijn om een 'praktisch' steentje te kunnen bijdragen aan de school, het team en het project.

Anja Vaeremans – kinderverzorgster

31 jaar / 12 jaar in het onderwijs / woont in Vilvoorde en fietst erg graag

Kinderen die onverwacht een grote sprong vooruit maken blijven mij verwonderen! Ik ben dan ook trots op de geborgenheid en warmte die ik hen elke dag kan bieden. Samenwerken met mijn collega’s betekent op elkaar kunnen rekenen en elkaar vertrouwen. Dit zorgt voor een aangename omgeving die zich doorzet in de wisselwerking met de kinderen.

Sarita Kumar – toezichter voor- en naschoolse opvang

50 jaar / steun- en toeverlaat voor alle leeftijden

Ik leid het begin, het midden en het einde van de schooldag in goede banen. Zo leer ik niet alleen alle kinderen kennen maar bouw ik ook een bijzondere band op met de ouders en met het schoolteam.