Wanneer vindt de opendeurdag plaats?

Onze opendeur vond plaats op zaterdag 11 februari 2023. Neem contact op via info@tangramvilvoorde.be voor meer informatie over onze werking.

Wat betekent ‘tienerschool’?

Een tienerschool is een school waar kinderen van 2,5 tot 14 jaar naar school kunnen gaan.  TANGRAM integreert dus een kleuterschool, een lagere school en de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs.

In welke leerjaren kan mijn kind starten?

Op 1 september 2021 startten we met het openen van een volledige kleuterschool (instapklas, 1ste, 2de en 3de kleuterjaar), het eerste leerjaar van het basisonderwijs en het eerste jaar secundair onderwijs (A-stroom). Ieder jaar groeit de school verder uit. Op dit moment hebben we de volledige kleuterschool, een 1ste graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs.

Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen bij ons kinderen tot en met het 3de leerjaar en de volledige eerste graad van het secundair onderwijs terecht.

Voor meer informatie over het aanmelden en inschrijven in unit 1, 2 of 3, klik hier. Voor meer informatie over het aanmelden en inschrijven in het eerste of tweede jaar secundair onderwijs (unit 4), klik hier.

Wanneer start en eindigt een schooldag?

Unit 1 en unit 2: de school begint om 8u30 en eindigt om 15u15. Tussen 8u15 en 8u30 vindt het warm onthaal plaats en zijn ouders welkom in de klas. Eens de schooldag om 15u15 is afgelopen, krijg je ook dan de kans om naar de klas van je kind te gaan en het daar (tot 15u30) op te halen.

Unit 4: voor de leerlingen van unit 4 begint de school om 8u30 en eindigt de dag om 15u30.

Inschrijven: unit 1, 2 of 3 (van kleuterschool tot en met 3de leerjaar)

Wil je meer weten over onze school? We maken graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Geef vooraf een seintje op 02 669 20 12 of via directeur@tangramvilvoorde.be

Wil je overgaan tot inschrijven?

De stad Vilvoorde werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor alle scholen in Vilvoorde. Ouders moeten hun kind hier eerst aanmelden zodat ze een plaats kunnen krijgen in een school naar voorkeur, afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Aanmelden kan via deze website: www.naarschoolinvilvoorde.be.

Wie meldt aan?

 • je kind is geboren in 2021 (ook al start je kind in het schooljaar 2024-2025)
 • je kind is geboren in 2020 of vroeger, en het gaat nog niet naar school
 • je kind gaat al naar school, maar wil veranderen van school vanaf 1 september 2023
 • je kind heeft nog geen plaats in een school  

Wanneer meld je aan?

Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel

 • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be: van 16/11/2022 tot en met 07/12/2022. Na 07/12 heb je geen voorrang meer.
 • Inschrijven op school: 09/01/2023 tot 27/01/2023. Na 27/01 is je ticket niet meer geldig.

Inschrijven zonder voorrang

 • Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be: van 28/02/2023 tot 21/03/2023
 • Inschrijven op school: van 24/04/2023 tot 15/05/2023. Na 15/05 is je ticket niet meer geldig.

Vrije inschrijvingen

 • Start op 23/05/2023 om 9.00 uur.
 • Vanaf 9.00 uur kan u via e-mail (directeur@tangramvilvoorde.be) een aanvraag tot inschrijving doen. E-mails verzonden voor 9 uur worden niet verwerkt.
 • Gelieve volgende gegevens te vermelden: naam + voornaam kind, rijksregisternummer kind, telefoonnummer, geboortedatum, leerjaar waarvoor ingeschreven wil worden, adres (straat – huisnummer – postcode – gemeente) en e-mailadres.

U ontvangt in de daaropvolgende 2 weken een antwoord op uw aanvraag.

Inschrijven: unit 4 (1ste graad secundair onderwijs)

Meer info over aanmelden en inschrijven voor secundair vind je via deze link .

Kunnen alle kinderen zich inschrijven voor het secundair onderwijs?

Bij Tangram organiseren we enkel de A-stroom van het secundair onderwijs.  Dit betekent dat we kinderen kunnen inschrijven wanneer ze beschikken over het getuigschrift basisonderwijs.

Welke basisopties zijn er in het secundair?

In GO! tienerschool Tangram kunnen leerlingen die inschrijven in het secundair onderwijs kiezen uit twee basisopties: Latijn of moderne talen/wetenschappen. Met beide opties worden alle leerlingen uitgedaagd om hun ambities waar te maken. Zo bieden we maximale kansen voor een succesvol vervolgonderwijs vanaf het derde jaar. 

Wat na het tweede jaar secundair onderwijs?

Het doel van een tienerschool en dit geldt zeker voor Tangram is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolg in eender welke andere secundaire school die het beste past bij jouw tiener.  Het is ook pas in het derde jaar secundair dat de studierichtingen en de finaliteit (verder studeren/arbeidsmarkt of een combinatie) worden gekozen.

Wil je zoon of dochter nadien de overstap maken naar GO! Het Atheneum? Dan is een plaats daar gegarandeerd. Het is dan niet nodig om opnieuw in te schrijven.

Is de school vlot bereikbaar?

Onze school ligt midden in een nieuwe sprankelende en autoluwe woonbuurt van Vilvoorde. We zijn vlot bereikbaar via het Broekplein. Dit plein en de Broekstraat zijn autovrij en vormen een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers.

De Salangaanbrug vormt een extra toegangsweg over het kanaal voor fietsers en voetgangers.

Kom je met de auto? Dan kan je vlakbij de school ondergronds parkeren (gratis gedurende 30 minuten).

Is er voor- en naschoolse opvang?

Zeker. Uw kind kan ’s morgens vanaf 7 uur op school terecht. ’s Avonds is er opvang tot 18 uur. Ook op woensdagnamiddag is er opvang tot 18u.

Mag mijn kind rusten als het moe is?

In unit 1 is er slaapruimte voorzien waar de allerkleinsten ‘s middags even kunnen rusten als ze daar nood aan hebben.  

Help, mijn kleuter is nog niet zindelijk?

We weten dat de leeftijd waarop peuters of kleuters zindelijk worden sterk varieert. We verwelkomen alle instappertjes, zindelijk of niet. We gaan graag samen met de ouders op zoek naar een gepaste methode om zowel thuis als op school toe te passen. Zo zorgen we er voor dat het kind zo snel mogelijk zindelijk is.

Is er voldoende aandacht voor de eindtermen?

Ja.  Meer zelfs, de eindtermen zullen ons leiden in hoe we trajecten op maat voor onze leerlingen organiseren. De norm is niet zozeer wat de leerling leuk vindt maar wel wat hem of haar uitdaagt om de volgende stap in het leren te zetten. We leggen de lat voor al onze leerlingen zo hoog mogelijk.  Om dit te bereiken blijven we onderzoeken hoe dit het beste vormgegeven wordt.  Dit is wat GO! tienerschool Tangram bedoelt met innoveren.

Hoe ziet de digitale leeromgeving eruit?

We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden om ze klaar te stomen voor de toekomst. In unit 1 en unit 2 gaan we daarom op regelmatige basis met iPads aan de slag.

Vanaf unit 4 beschikt elke leerling over een chromebook. Dit zijn snelle laptops met toegang tot de Google classroom-omgeving. Deze manier van werken integreert de digitale vaardigheden in het leerproces. Via Google classroom staan leerkrachten en leerlingen voortdurend met elkaar in contact. Het biedt hen de kans om onderling te communiceren, opdrachten in te dienen en in real-time feedback te krijgen.

Kiezen de leerlingen zelf wat ze doen?

We weten dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren als ze keuzes kunnen maken.  Maar dit gebeurt niet automatisch.  We bieden kinderen een structuur aan waarin we hen gaandeweg aanleren om de regie in handen te nemen over hun eigen leer- en groeiproces. In het begin heeft de leerkracht de touwtjes strak in handen. Gaandeweg krijgen de leerlingen meer ruimte. Ze worden intensief begeleid en uitgedaagd om meer te bereiken dan ze ooit hebben durven dromen.

Examens in GO! tienerschool Tangram

Examens krijgen een aparte plaats in onze school. Het is belangrijk dat alle leerlingen leren om bij examens sterke prestaties te leveren. Daarom organiseren we vanaf het eerste jaar secundair twee keer per jaar (december en juni) gedurende 4 opeenvolgende dagen een examenperiode. De resultaten van de examens ondersteunen we met de juiste begeleiding. Faalangstige leerlingen leren we om vertrouwen in zichzelf te hebben en om met druk om te gaan. We leren leerlingen hoe ze een namiddag studeren goed organiseren en hoe ze zichzelf kunnen uitdagen om de beste prestaties neer te zetten. Examens voorbereiden, afleggen en evalueren wordt zo een traject op maat, één van onze bouwstenen.